Branschregelverket Säker Vatteninstallation

Vi är ett auktoriserat VVS-företag enligt branschregelverket Säker Vatteninstallation 2011:1 och kan därmed lämna intyg på utförd installation. En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt rådande branschregler, av en auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där stadgade kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

kratom masters